- Bác nào giao dịch với bác Tân lần đầu sẽ cảm thấy bác ấy khó tính. Cũng như các bác đi khám bệnh, thường ông nào giỏi cũng khó tính lắm...ak ak
- Nhiều bác đến lau lens bị mốc rễ tre, khi trả vẫn...