Mình có viết đâu đó nhiều lần trên điễn đàn.
Lens AF tốt nhất là mang đến hãng ...... Sửa chữa cân chỉnh mới chính xác.
Dàn thiết bị cân chỉnh Lens cả triệu Dollars ai dám nhập về để cân chỉnh cho...