Em có cái lens 70 200 VR II bị hư AF lúc được lúc không, gửi nhờ ông sửa. Đã không sửa được ( AF chết hẳn), ông ấy còn dán keo dính chặt luôn cả vòng Zoom, bây giờ coi như không làm gì được, đã thế...