Em sửa đồ ở đây cũng khá nhiều, trước khi nhận sửa bác ấy đều kiểm tra báo bệnh, báo giá. Nếu bắt được bệnh thì báo luôn giá và thời gian sửa. Nếu chưa ra bệnh ngay thì bác ấy cũng báo để kiểm tra...