LBM lau sensor mà mất tới 3 ngày....??? Bác lấy 1 trung tâm bảo hành lớn so với tiệm sửa máy ảnh nhỏ thì thiệt thòi quá, làm sao đầy đủ thiết bị hóa chất ( lau sensor ) để làm. Bác Tấn đâu có thu...