Bài trí khá ổn, nhưng cá nhân tôi không thích tone màu này lắm. Mình thích màu năng động hơn.