Chú Linh nhiệt tình quá, sao ko thấy bác chủ thớt vô thanks một câu nhỉ> kkk.