Máy ảnh chụp sắc nét.
Backgound làm cho người xem bị phân tán với sản phẩm chính.