He. Cái này của anh An Việt Dũng. May là mình cũng có cơ hội trò chuyện với anh ấy r