Bố cục quá rối ..kg có điểm nhấn ,thay đổi nhiều góc máy để lột tả đc hết vẻ đẹp của giày ..