Ức chế dùm bác - nên share lên FB cho nó có hiệu quả và hậu quả.
Nói chung kỹ thuật các hãng đa phần mình thấy ko biết phải cocc hay 5c vào làm ko, nhưng khởm lỏm nhiều lắm, hãng nào ở vn đa phần...