lạ nhỉ , nhiều người bị dị ứng lỗ k thích điều này