Góp ý thôi nhé, hình nhìn còn hơi mù chưa được trong.