Chất quá bác TThach, kiến trúc rất lạ và độc, bắt mắt.