Nhìn mấy cái candy chipchip lại thèm ăn chipchip quá!
Tấm 2 tốt nhất, nhưng nhìn chung là chơi ảnh mà ko chơi ánh sáng thì làm giảm giá trị tấm ảnh đi nhiều!
Cảm giác mẫu bị bó quá nhỉ :-p
Dù sao...