Mình chụp 2 bộ kimono cho 2 người bạn của mình ở Kyoto vào 1 ngày nắng vàng và 1 ngày mưa. Mời mọi người xem ảnh!

https://i.imgur.com/fvDPl2J.jpg

https://i.imgur.com/hRyj8u5.jpg
...