Chúng tôi đã có một chuyến đi thật đáng nhớ và cảm động từ chuyến khảo sát cho chương trình “ Học Bổng Cánh Diều” tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Xuất phát lúc 6h00 sáng từ...