Bước khởi đầu trong sự nghiệp bắn phá của iêm là calong 550D + 18-55 + 50/1.8. Hiện tại đang rất là hài lòng với em nó :))