Tấm 1.Ta Prohm này đẹp quá mình thích thể loại này mà chụp hoài không được, nhìn ảnh của bác học hỏi được nhiều thứ, thanks.