E cũng góp vui mấy tấm e chụp cách đấy hơn 1 năm, rolll film đầu tiên :). Pentax Spotmatic II, SMC takumar 50 1.4, Kodak plus 200

http://farm4.static.flickr.com/3399/4609118689_48c210360d_z.jpg
...