Trời, nhìn poll nào cũng thấy 7 búa cả, bác có nhiều quá nên thanh lý bớt cho anh em đc mở mang với ợ...