Đẹp quá bác ơi, tuy ko màu sắc nhưng ng xem có thể cảm nhận đc!