Mình mới tham gia VNPhoTo và cũng rất thích topic này... Trước mình cũng đã tìm hiểu qua Photoshop nhưng thấy không hợp nên không dùng nữa.