Mình cũng thích nguyên bản (Thực ra cũng chẳng muốn trùng tu nó). Canon 30D, lens Tamron 17-55.

1. Taxi đêm.
...