T_T huhu sinh viên nên fai phụ thuộc vào người khác ( nhà em chẳng ai khoái chụp ảnh mới khổ chứ )