hình đẹp quá mấy bác, em thích nhất là nguyên bản như thế này. Nhìn còn biết để rút kinh nghiệm