Trần Quang Phú - 01279249002 - P1 (11/3)
chưa học qua lớp nào :)
Mong nhận được sự chỉ dẫn từ Hafoto :)