Thưa các bác, số là do tính chất công việc hay phải chụp ảnh các căn hộ nên em có đầu tư 1 cái máy Canon 6D max2 và Len 16.35 F4 IS . Nhưng cuộc đời không như em nghĩ là chỉ việc cầm máy ấn nút chụp...