Nhà em đang dùng Nikon thì vote cho Nikon, nhưng lại đang muốn nghiêng sang Canon.