tầm kinh phí khoảng 3tr trở lại cho tripod, bộ gear là Canon 700D. 18 - 135 STM, 55 - 250 STM, Sigma 30 F 1.44 Art. 10 - 18 STM, flash 430 EX II, thì nên dùng tripod nào ?
Đang phân vân các tripod...