Bác cho em hỏi filter master ND256 là 8 stop phải không ạ? Giá của nó là bao nhiêu vậy vì trên web chỉ thấy giá ND16.
Thanks