Mình muốn xem và mua chân ở Hà Noiij thì tới đâu bác nhỉ