Hi all, tôi là new come, Buicongtu! Đã sang và sẽ sang Toronto vào Feb. 2017. Hy vọng được giao lưu với các bạn có cùng sở thích. Canon 5D M2 và Fuji XT1