Hehe.. em thấy bác apham dạo này có vẻ thích Fuji quá, xài gần hết các loại len của Fuji rồi? Bác cho hỏi cảm nhận, đánh giá của bác khi chuyển sang dùng Fuji với nhé? :)