Cho hỏi mình đang dùng combo Xt2 + 23f1.4, hiện tại lens 23 chụp trẻ em hơi bí, nên muốn đổi qua 16-55 cho đa dụng. Cho hỏi combo xt2 & 16-55 nhìn có cân đối k vậy, lấy nét trên 16-55 so với 23 thì...