Khi nào thì có khoá light room và photoshop tiếp theo vậy bác cả lớp chân dung nữa:(?? lần nào thấy topic cũng trễ hết mấy bữa:(.
Nếu tiện thì bác có thể ibox giúp em trước khai giảng một tuần để em...