Mình bên ngân hàng, nhưng có lẽ bắt đầu tìm hiểu từ những năm đại học :D