Sắp Tết Tây rồi , các bác có thêm kinh nghiệm gì chỉ cho em với , năm nay lần đầu tiên em chụp pháo hoa, lo quá.
Giờ chỉ còn ống góc 28mm (x1,6) không biết có nên hồn không.