- em cũng thích Canon, nhưng sẽ thử cả Nikon nữa (nếu gấu cho thêm ít xiền), em yêu cả 2 (thật đấy).