Mình mới tập chơi, có vài tấm chia sẻ
1.http://farm5.static.flickr.com/4069/4631465090_e5d58bf818.jpg
2.http://farm4.static.flickr.com/3383/4631465538_38b3d167da.jpg...