nhìn các bác chụp mà thèm, ko biết khi nào mới nâng cấp được e lens L :D