Giúp Bác:
https://farm2.staticflickr.com/1947/30436091357_24a475d8ce_k.jpgpicture 1089 by Hieu Thien, on Flickr
bác có mail hay facebook thì giúp bác mau hơn.