Đèn flash máy Phim của em có 3 chân tiếp xúc với máy ảnh. Em được 1 bác lớn tuổi có kinh nghiệm bảo rằng khi sử dụng nên cắt đi 2 chân, chỉ giữ lại 1 chân giữa cho an toàn cho máy ảnh. Các bác tư vấn...