1. Đúng
2. Tốc độ mà bạn nói là tốc độ ăn đèn của body,có nghĩa là nếu bạn set tốc cao hơn mức đấy,ảnh sẽ bị tối 1 phần do sensor không kịp nhận đủ ánh sáng từ đèn flash,còn flash chỉ thay đổi công...