có riêng bà cụ hình sẽ hoàn hảo hơn , nhưng em thích nét mặt bà cụ , hình bác vậy là chấp nhân đc ^^