đẹp. thể loại trắng đen thế này xem ko chán. nhìn bàn tay gân guốc và đồi mồi kìa