Không phải dân đảo không biết ăn gà mà vì họ lười phải làm thôi, các dân châu á khác như Phi, VN... vẫn thích ăn loại gà này vì thịt ngon hơn và chắc hơn gà công nghiệp. Cá nhân tôi cũng vậy mỗi lần...