Mẫu dể thương

E góp ý tí :
- Để bong bóng như thế hơi nguy hiểm cho model nhỏ nhắn xinh xắn ấy .