Nên, vì lí do chính bác đã nói "việc mang vác cả 3 lens - tuy nhỏ gọn - khi đi du lịch và thay ra thay vô khá là bất tiện" :D