Nghe bác nói nghe cái file của bác hấp dẫn quá đi mất :D